نام کتاب

نویسنده

ناشر

بارکد

قیمت کتاب به تومان

حقوق تطبیقی

عبدالحسین شیروی


1505

3400

حقوق بانکی
روشهای وصول مطالبات معوق بانک

علی نجفی

ققنوس

1505

3500

متون حقوقی 2 حقوق جزا

عبدالحسین شیروی


1505

2000

حقوق ثبت اسناد و املاک

غلامرضا شهری


1505

6000

حقوق تجارت کلیات معاملات تجاری ،تجار وسازماندهی فعالیت تجاری

ربیعا اسکینی


1505

1500

ادله اثبات دعوی

عبدالله شمس


1505

4200

دوره مقدماتی 3 زبان قرآن صرف مقدماتی

حمید محمدی


1505

2500

آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد دوم

عبدالله شمس


1505

12700

فارسی عمومی گزینه ادب فارسی متون نظم و نثر

احمد حسینی کازرونی سید جعفر حمیدی


1505

3000

حقوق تجارت مشتمل بر کلیه مباحث

حسن حسنی


1505

9000

حقوق مدنی دوره مقدماتی اشخاص و اموال

سید حسین صفایی


1505

4500

حقوق مدنی جلد دوم قواعد عمومی قراردادها

سید حسین صفایی


1505

6000

حقوق مدنی 1 اشخاص و حمایت های حقوقی آنان

علیرضا باریکلو


1505

4000

تعارض قوانین

نجاد علی الماسی


1505

4500

+ نوشته شده توسط دانشپو در چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲ و ساعت 13:2 |